Dinamitzar la cultura

Fer cultura és convidar a ser creatius

Suggeriments

A partir del llibre Mots amagats, els alumnes podrien elaborar uns cartells amb jeroglífics temàtics, com ara les comarques o els rius de Catalunya, noms de noi i noia, etc.

Suggeriments

A partir d’una mostra de jeroglífics del llibre Mots amagats, es podria fer un taller per fer-ne de nous, fomentant així la creativitat.

Es podria fer un concurs de jeroglífics centrats en un tema específic: noms d’animals, plantes, poblacions, comarques, països, rius...

Suggeriments

Es podria organitzar una xerrada sobre la riquesa històrica de la nostra llengua a partir de les etimologies contingudes a l’opuscle Paraules viatgeres.

A partir de l’opuscle Paraules viatgeres, es podria omplir un mapamundi amb paraules catalanes provinents de llocs ben diversos, escrites en etiquetes adhesives i fixades al punt del mapa d’on són oriünds els mots.

Suggeriments

A partir de l’opuscle Paraules viatgeres es podria editar una sèrie de bosses de sucre amb breus explicacions de l’origen de paraules catalanes, una col·lecció atractiva per a clients i col·leccionistes. També seria possible una sèrie amb jeroglífics triats del llibre Mots amagats.

Seria possible editar petites estovalles d’un sol plat i de paper, amb quatre jeroglífics temàtics extrets del llibre Mots amagats; les solucions podrien aparèixer amb un tipus de lletra molt menor. Temes possibles: aliments, ciutats del país, etc.