Endevina-ho. Adivínalo.

Endevina-ho agilment

Endevina-ho. Adivínalo.

En un grup, la resolució d’enigmes excita la curiositat, activa les neurones, genera comentaris i afavoreix la comunicació.

Amb l’Endevina-ho. Adivínalo, podem despertar l’interès, durant setmanes o mesos, de gent que conviu en un espai comú.

Endevina-ho. Adivínalo són blocs o dossiers que contenen, cadascun d’ells, cinquanta entreteniments que hauran d’anar essent resolts —amb un ritme temporal determinat— pels que conviuen en un mateix espai.

Són col·leccions de cinquanta entreteniments: una d’endevinalles, una de jeroglífics i una altra d’enigmes. Existeix una edició en català i una altra en castellà de cada col·lecció.

La mida dels dossiers és DIN-A3 i la forma, apaïsada. En cada pàgina del dossier hi ha un sol entreteniment. Les solucions són en un darrer full.

Ús estàndard: es penja el dossier en un punt visible i accessible de l’espai comú i es posa un entreteniment a la vista durant el període de temps que s’estableixi, al terme del qual se n’anuncia la solució i es canvia de pàgina. L’activitat pot adoptar la forma de concurs si es disposa d’urna per introduir-hi les respostes.

Llocs hàbils per dur a terme l’activitat: vestíbuls d’escoles, aules, centres de gent gran, centres cívics, esplais, locals de joves, ateneus, bars, etc.

Si en els col·lectius on s’aplica l’activitat conviuen persones amb major coneixement d’una llengua que d’una altra, l’edició en dues llengües permet una presentació simultània.

Les propostes d'Àgilment us poden ser de gran utilitat...

Per competir en concursos i gimcanes

Per poder adquirir-lo pots fer-ho a través de correu electrònic o per telèfon (622 400 564).