LLesques de conversa

Llesques de conversa - agilment

Llesques de conversa

Sovint els nous parlants de català, joves o adults, experimenten la necessitat d’interioritzar estructures catalanes per tal de conversar fluidament. Llesques de conversa els dota d’una eina d’aprenentatge i d’avaluació continuada.

El manual és d’ús individual i conté un centenar d’exercicis de lectura comprensiva i expressiva referits a funcions comunicatives freqüents en les converses de registre col·loquial . De cada funció s’ofereixen recursos lingüístics que l’acompleixen i frases que els exemplifiquen.
També aporta una quinzena d’exercicis de fonètica sobre aspectes vocàlics i consonàntics.

L’aprenent pot recórrer la llista d’exponents lingüístics del manual, fer una primera valoració del domini que en té i deixar-ne constància gràcies a les icones que corresponen a cada funció ( -  - ).
Posteriorment decideix treballar les que li resulten més dificultoses. A mesura que avança, en deixa constància assenyalant la icona corresponent, cosa que li permet estar al cas de tot el que ja sap i del que li falta per dominar, fent-seconscient, així, dels avenços que realitza.

Aquesta proposta pot ser de gran utilitat...

Per reforçar l'aprenentatge

9,80€ (IVA inclòs)