Mots Amagats

mots amagats agilment

Mots Amagats

Descobrir enigmes a partir de pistes sempre ha estat una activitat engrescadora.
Amb el llibre Mots amagats podem enfrontar-nos sols o en grup a una tirallonga d’enigmes plantejats en forma de jeroglífic.

Mots amagats conté cinc-cents jeroglífics que provoquen el somriure del lector, tant si els resol amb èxit, com si en comprova la solució.

Un jeroglífic és una pregunta, la resposta de la qual s’obté desxifrant dibuixos o símbols emmarcats en un requadre.

A la introducció de l’obra l’autor explica amb exemples com es resol un jeroglífic i fa suggeriments d’activitats lúdiques i de grup que aporten interès per la llengua i, alhora, entreteniment i diversió.

Aquí trobareu propostes per a diferents disciplines, assignatures o temes d’interès. Els jeroglífics estan classificats en fàcils, de dificultat mitjana i enrevessats. Els i les ensenyants de llengua catalana trobareu els enigmes organitzats per aprenentatges fonètics, morfològics, lèxics, ortogràfics i textuals.

Full d'aprenentatges

Document d'explotació didàctica

Què ha tret el teu partit a les eleccions?

mots amagats agilment

Interpretació: Tres es Cons

Solució: Tres escons


I més ...

18€ (IVA inclòs)